Drużyna INKI – projekt historyczno – edukacyjny IPN

27 kwietnia 2022 r. uczniowie klas 7 i 8 SP oraz uczniowie SLO uczestniczyli w  pilotażowym projekcie historyczno-edukacyjnym organizowany na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej „Drużyna Inki”.

Podczas 45-minutowego spotkania prowadzonego przez edukatora – Kingę Smoleń, uczestnicy projektu poznali historię niezłomnej sanitariuszki AK – Danuty Siedzikówny ps. INKA oraz utrwalili wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, korzystając ze specjalistycznych fantomów.

Udział w zajęciach był bezpłatny a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe apteczki.  

Perdion i M.Cedrowska

Janina Dubnicka