Rada Rodziców

Rada Rodziców

FUNDUSZE

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności 
Rady Rodziców, ze składek rodziców oraz z innych źródeł.

2. Wysokość składki ustalana jest na ogólnym zebraniu rodziców.

3. Fundusze są użytkowane na wydatki związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły
– zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, środków czystości
– organizowanie imprez i uroczystości dla dzieci (Mikołajki, Choinka i Dzień Dziecka)
– zakup nagród dla dzieci
– inne zatwierdzone przez Radę Rodziców.

OGŁASZAMY! 

W ZSO wysokość składki wynosi  25 zł od rodziny.