REGULAMINY

1.  Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego  pobierz
2.  Regulamin funkcjonowania ZSO w czasie pandemii pobierz
3. Regulamin Zasady kształcenia na odległość  pobierz
3a. zał. 1. Podstawowe zasady pracy z usługą Microsoft 365 dla Edukacji 

zał. 1a Podstawowe zasady autoryzacji konta MS Teams 

pobierz

 

pobierz

3b. zał. 2. Ochrona danych w ramach usługi online Microsoft 365 dla Edukacji pobierz
4. Regulamin pracy pracowników w ZSO w Wydminach  pobierz
5. Regulamin ZFŚS w ZSO w Wydminach 

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Wniosek o udzielenie świadczenia

pobierz

pobierz 

pobierz

6. Regulamin wycieczek szkolnych 

Załączniki: karta, program, uczestnicy, regulamin, zgody, podsumowanie, rozliczenie

pobierz 

pobierz

7. Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów  pobierz
8. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i w sporcie pobierz
9. Regulamin wolontariatu w ramach SKC pobierz
10. Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego pobierz
11. Regulamin hali widowiskowo-sportowej przy ZSO pobierz
11a. Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej  pobierz
12. Program adaptacyjny dla klas trzecich i czwartych w SP im. F. Nowowiejskiego w Wydminach   pobierz