SP

Pe³ne zdj: 2018-11-07 10:50:00 szkola2018 (1001)

Nasz adres: 

11 – 510 Wydminy 
ul. Grunwaldzka 94 
woj. warmińsko – mazurskie
tel./fax: 087 4210028 
e-mail: zsowydminy@interia.pl
—————————————————————————————————————————————–
Szkoła w Wydminach istnieje od roku 1946, ale tak naprawdę jej otwarcie nastąpiło 13 listopada 1945 r. Była to pierwsza szkoła utworzona w tym regionie po wojnie. Zgłosiło się do niej 21 dzieci. Zorganizowano cztery klasy Szkoły Powszechnej. W roku 1946 utworzono klasę piątą. 
Pierwszymi nauczycielami byli: Łyszczyński Michał i Łyszczyńska Rozalia. 
W latach 1949 – 1982 dyrektorem szkoły był Wacław Zawierta.
20 marca 1991 r. uchwałą Rady Gminy Wydminy, na bazie dotychczasowej Szkoły Podstawowej utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. W skład ZSO weszła Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące.
Od września 1999 r., po wprowadzeniu reformy szkolnej, w skład ZSO Wydminy weszło Gimnazjum. Podczas kolejnej reformy szkolnej w roku 2017 zlikwidowano Gimnazja. Od tego czasu w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Wydminach funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach , która jest 8 letnią szkoła podstawową z oddziałami przedszkolnymi, oddziałami sportowymi, oddziałami zamiejscowymi i włączonymi oddziałami gimnazjalnymi, oraz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Wydminach (SLO).
—————————————————————————————————————————————–