STATUTY

1. Spis treści w statutach  pobierz
2. Statut Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach pobierz  
3. Statut Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Wydminach  pobierz
4. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach pobierz