ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH

KONTAKT: 

Nasz adres: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 
11 – 510 Wydminy
ul. Grunwaldzka 94
woj. warmińsko – mazurskie

tel./fax: 087 4210028 

e-mail: zsowydminy@interia.pl

NIP 845-17-52-930       Regon: 510901263

Nr konta: 51 9364 0000 2004 0003 1785 0003

IODO: Bolek Idek iod@wydminy.pl 

KADRA:  pobierz listę

Szkoła w Wydminach została oficjalnie otwarta 13 listopada 1945 r. Zgłosiło się do niej wówczas 21 dzieci, dla których zorganizowano cztery klasy. W 1946 r. utworzono klasę piątą. Pierwszymi nauczycielami Publicznej Szkoły Powszechnej w Wydminach byli Michał Łyszczyński i Rozalia Łyszczyńska. W 1948 r. placówka zyskała status jedenastoletniej szkoły stopnia podstawowego. W latach 1949–1982 funkcję dyrektora sprawował Wacław Zawierta. Na podstawie uchwały Rady Gminy Wydminy z 20 marca 1991 r. na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, w którego skład weszły Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach oraz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Wydminach. Po wprowadzeniu reformy szkolnej, od września 1999 r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach weszło też Gimnazjum. W wyniku reformy oświatowej w 2017 r. zlikwidowano gimnazja i od tego momentu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach składa się ze Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego z oddziałami przedszkolnymi w Wydminach oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Wydminach. 

2020

2020

2020

2020 r. 

2020 r. 

2020 r.

2012 r.

lata dziewięćdziesiąte

lata osiemdziesiąte

 

1930 r.