Zadania Szkolnego Koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie

Szkolny Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie pełni rolę lidera, który inicjuje i ułatwia dokonywanie zmian oraz tworzy warunki do pracy przynoszącej sukcesy i rozwijającej społeczność szkolną. Zadania Koordynatora: 1. Pozyskiwanie współpracowników spośród członków społeczności szkolnej i rodziców. 2. Pozyskiwanie sojuszników w… Continue Reading