Świąteczny Turniej Integracyjny w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom zaangażowanym
w organizację zdrowego bufetu i rozgrywek sportowych, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Fundacji Arche, Gminie Wydminy, firmie R-Gol, pracownikom i kierownictwu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz wolontariuszom za pomoc.
Foto: Vilk Stepovy – Marcin Łobrów

Marek Ostrowski

Marek Ostrowski