Sprawozdanie z realizacji 7 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z realizacji zadania 7           Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: ,,Pomaganie jest fajne!”. Zasady konkursu z dostosowaniem do grup wiekowych opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych… Continue Reading