Sprawozdanie z realizacji 9 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z zadania 9 konkursu Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. ,,Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.     Sprawozdanie… Continue Reading