Sprawozdanie z realizacji 10 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat ,,Czy warto pomagać?” Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać? Ocena na podstawie arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.      ANKIETA… Continue Reading