Sprawozdanie z realizacji 4 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z zadania 4.

Przygotowanie i przeprowadznie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel. Ocena na podstawie sprawozdania, informacji, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Dnia 03.06.2019 r. w przededniu zakończenia roku szkolnego Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził akcję porządkowania miejsc pamięci na terenie gminy.

Cele akcji:

  1. Uporządkowanie terenu wokół miejsca pierwszego pochówku żołnierzy

III Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych

w bitwie pod Gajrowskimi i Panteonu Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu

w Orłowie.

  1. Uporządkowanie skweru poświęconego Kazimierzowi Chmielewskiemu ,,Rekinowi”, zastępcy dowódcy III Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w centrum Wydmin.
  2. Zadbanie o tereny wokół Dębów Katyńskich znajdujących się na:
  3. a) cmentarzu w Orłowie,
  4. b) terenie kościoła parafialnego w Wydminach- dąb poświęcony por. Stanisławowi Jaworowskiemu,
  5. c) terenie ZSO Wydminy- dąb poświęcony kpt. Eugeniuszowi Grapowowi,
  6. d) terenie kościoła parafialnego w Zelkach, dąb poświęcony ks. mjr Ignacemu Drozdowiczowi.
  7. Przypomnienie niektórych wydarzeń historycznych, krótka lekcja historii.

O godz. 8:00 – po zbiórce na terenie ZSO – wolontariusze wraz z opiekunem zostali przewiezieni do odległych o 17 km wsi: Gajrowskie i Orłowo. W ramach prac porządkowych wykoszono trawę, zebrano śmieci, wyrwano chwasty i zagrabiono teren wokół pomników.

Efektem całodziennej pracy było uporządkowanie miejsc pamięci narodowej, krótkie przypomnienie wydarzeń związanych z tymi miejscami, zapalenie zniczy i oddanie hołdu poległym i pomordowanym.

O godz. 16:00 odbyło się spotkanie wszystkich uczestników akcji charytatywnej we wsi Talki, by w wyśmienitych humorach zakończyć pracowity dzień. O godz. 19:00 wolontariusze zostali odwiezieni do Wydmin i  odebrani przez rodziców.

W roku szkolnym 2018/2019 otoczyliśmy opieką Ewę Piekarską, od urodzenia chorą na porażenie mózgowe. Przystąpiliśmy do akcji zbierania nakrętek na terenie szkoły. Uczniowie mogli wrzucać nakrętki do specjalnie przygotowanych pojemników, które zostały rozstawione na korytarzach szkolnych. Do akcji włączyliśmy również mieszkańców gminy Wydminy.

Celem większego zmotywowania dzieci i młodzieży do pomocy, na  forum szkoły został ogłoszony konkurs pod hasłem: ,, Zbieramy nakrętki na pomoc dla Ewy”. Wyniki całej akcji przerosły nasze oczekiwania. Po samym ogłoszeniu konkursu w ciągu 5 dni uczniowie zebrali ponad 200 kg nakrętek.

W Dniu Wolontariusza wyróżniono najbardziej zaangażowane klasy i osoby.

W kategorii klas 0- 3 za zajęcie:

1 miejsca – klasa 2a

2 miejsca – klasa 3b

3 miejsca – klasa 2b

wyróżnienie – grupa 5- latków

W kategorii klas 4-6  za zajęcie:

1 miejsca – klasa 5c

2 miejsca – klasa 4b

3 miejsca – klasa 5d

W kategorii klas 7-8 sp i 3 gimnazjum za zajęcie:

1 miejsca – klasa 7a

W kategorii SLO  za zajęcie :

1 miejsca – klasa 1 SLO

Nagrodzone klasy otrzymały dyplomy oraz słodycze. Wyróżnienie za zebranie największej ilości nakrętek otrzymali uczniowie: Wojciech Kasprowicz, Helena Żagiel, Karolina Kogut, Piotr Binik, Kacper Kiela, Maciej Marzec, Bartosz Rolnik, Krystian Ordowski, Jakub Pietryczka.

Do tradycji naszej szkoły należy odwiedzanie Seniorów w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W związku z tym 17 .04.2019 r. grupa 3 wolontariuszy odwiedziła  mieszkańców DPS – u w Wydminach. Uczniowie złożyli Seniorom  życzenia i wręczyli samodzielnie wykonane ozdoby wielkanocne oraz słodki mazurek. Podczas spotkania panowała miła i serdeczna atmosfera. Seniorzy byli wzruszeni upominkami i faktem, że młodzi ludzie poświęcają Im swój czas.

 

 

 

Zdjęcia z akcji charytatywnej – ( Załącznik nr 1.)