Sprawozdanie z realizacji 9 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z zadania 9 konkursu

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. ,,Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.  

 

Sprawozdanie z realizacji zadania – „Pomoc koleżeńska w nauce”

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzać wolny czas przed i po zajęciach lekcyjnych. Jedną z form zajęć świetlicowych jest  bezinteresowna pomoc koleżeńska w nauce. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas 4-6 w formie wolontariatu udzielali pomocy koleżankom i kolegom. Najliczniejsze akcje samopomocy są nieplanowane, dzieją się spontanicznie i można zaobserwować je codziennie.

Każdy, nawet najzdolniejszy uczeń, może znaleźć się w sytuacji, w której napotka na trudności i będzie potrzebował wsparcia (np. z powodu nieobecności w szkole). Pomoc koleżeńska pozwala uczniom nadrobić zaległości, odrobić prace domowe, utrwalić materiał, kształtować postawy odpowiedzialności i koleżeństwa, przynosi satysfakcję oraz daje możliwość nawiązania nowych znajomości.

Uczennica klasy 6b udzielała pomocy młodszej koleżance z klasy 5a z przyrody, matematyki i języka polskiego.

Uczennica klasy 4b pomagała  koleżankom z klasy – Michalinie i Julii z matematyki.

Uczeń z klasy 5c pomagał koledze z klasy 4a w opanowaniu materiału z matematyki.

Uczennica z klasy 5d pomagała koleżance z równoległej klasy w matematyce.

Uczennica z klasy 6b pomagała koleżance z klasy w nadrobieniu materiału z języka polskiego.

Pomoc koleżankom i kolegom, którzy mają trudności z opanowaniem materiału to nic strasznego. Rówieśnicy rozumieją się lepiej, potrafią szybciej,    w znacznie bardziej przystępny sposób przekazać trudne dla nich partie materiału.

Odpowiedzialna z realizację zadania była pani Ewa Caryk

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania – „Poczytaj mi kolego”

 

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką, będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek  pozwalają tworzyć miłą atmosferę pełną ciepła i tajemniczości.

W ramach realizacji zadania w świetlicy głównej dwukrotnie odbyła się akcja pod hasłem „Poczytaj mi kolego”.

28 maja uczennica klasy 3 gimnazjum czytała książkę pt. „ 52 historie o zwierzętach” autorstwa Ewy Mirkowskiej. Łącznie w akcji uczestniczyło 18 osób, 9 dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 9 uczniów z klas 1-3 SP.

Dnia 10 czerwca 2019 r. w świetlicy głównej na 7 godzinie lekcyjnej uczniowie z klasy 4a,5c,7b i 8a  przystąpili do czytania bajki pt. „Olbrzymek i Karlipka”. Łącznie akcją objęto 22 dzieci, 13 osób z oddziału przedszkolnego oraz 9 osób z klas 1-3 SP. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci młodszych. Słuchały w ciszy i skupieniu. Prawidłowo odpowiadały na pytania dotyczące treści przeczytanych utworów.

Biblioteka szkolna w ZSO  w Wydminach składa się z dwóch pomieszczeń- wypożyczalni, w której udostępnia się księgozbiory oraz czytelni, w której można skorzystać z wielu pomocy naukowych, słowników, atlasów, opracowań,  a także czasopism. Są to miejsca, w których uczniowie bardzo często spędzają wolny czas w oczekiwaniu na zajęcia szkolne lub na odjazdy autobusów  do domu.

Pod czujnym okiem nauczycieli bibliotekarzy uczniowie odrabiają lekcje, grają w różne gry, rozwiązują łamigłówki, krzyżówki i rebusy.

Na terenie biblioteki szkolnej przeprowadzono szereg działań związanych z akcją samopomocy na rzecz uczniów pt.:,,Poczytaj mi kolego”. Akcją objęto klasę 4a SP, w której wielu uczniów wykazywało problemy z nauką oraz czytaniem ze zrozumieniem. Zajęcia z klasą 4a odbywały się okazjonalnie podczas lekcji zastępczych oraz cyklicznych, zaplanowanych zajęciach czytelniczych. Podczas tych spotkań najlepiej czytający uczniowie czytali lektury pt.: Tajemniczy ogród”, ,, Asiunia”, ,,Bajka o rybaku i złotej rybce”, ,, Mikołajek”. Celem głównym było zachęcenie mniej zdolnych i nieczytających uczniów do kontaktu z literaturą.

Inne formy pomocy kolegom, to wspólne czytanie czasopism, np.: ,,Kumpel”, ,, Świeszczyk”, ,, Wiktor Junior”. Uczniowie w trakcie spontanicznego miłego, relaksacyjnego kontaktu z czasopismem mieli możliwość wzbogacać słownictwo, rozwijać wyobraźnię  poszerzać i utrwalać wiedzę. Dużą rolę odegrał fakt przygotowania przez nauczycieli – bibliotekarzy kart pracy dotyczących przeczytanych tekstów, zawierających krzyżówki, łamigłówki i  rebusy. Karty te ułatwiały zrozumienie czytanego przez uczniów tekstu.

Dzięki przeprowadzonej akcji zdolniejsi uczniowie mogli pomagać kolegom  z trudnościami. Odbywało się to najczęściej w formie zabawowej, bez nacisków i często bez świadomości uczniów, że uczestniczą w ważnym procesie, podczas którego utrwalana jest wiedza polonistyczna dotycząca np.: części mowy, zasad ortograficznych, językowych i gramatycznych.

Ogółem w przedsięwzięciu uczestniczyło około 30 uczniów z klas 4-6 SP    i 8 wolontariuszy . Odpowiedzialne za realizację zajęć były panie: Ewa Zastocka, Marta Popławska i Ewa Caryk.

 

Zdjęcia z przeprowadzonych akcji ( Załącznik nr 1.)