Sprawozdanie z realizacji 8 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania . Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową .

          Tematyka ubóstwa, altruizmu, pomocy innym ludziom nie są łatwymi zagadnieniami  do dyskusji, ale na lekcjach religii, wychowania do życia w rodzinie,  godzinach wychowawczych i przedmiotach humanistycznych dość często pojawia się ta tematyka. W naszej szkole we wszystkich klasach 1- 3 i 4-8 SP  oraz  w klasach 3 gimnazjum i klasach 1-2 LO zostały przeprowadzone pogadanki na temat: wolontariatu, cech wolontariusza, pożądanych postaw społecznych: empatia, tolerancja, altruizm.

W klasach: 5 i 6 z pojęciem wolontariat. Wyjaśnienie pojęcia wolontariusz, omówienie cech wolontariusza- empatia, altruizm, poświęcenie, bezinteresowność. W toku zajęć starano się uwrażliwić dzieci na potrzeby innych ludzi. Uczniowie chętnie uczestniczyli w rozmowach na temat empatii, pomocy ludziom potrzebującym (biednym, chorym, samotnym, bezdomnym). Dostrzegli zalety niesienia pomocy innym, zrozumieli jak szlachetną rzeczą jest praca na rzecz innych.

W klasach 7 i 8 SP przeprowadzono zajęcia na temat: Empatia- jak zrozumieć innych? Celem zajęć było zrozumienie znaczenia pojęć: empatia, stereotyp, nietolerancja, dostrzeganie pozytywnych cech u innych, wzbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi. W trakcie zajęć prowadzono dyskusję     na temat pojęcia: empatia, stereotyp, tolerancja, nietolerancja. Uczniowie wypowiadali sie na temat tego, co ich boli w zachowaniach kolegów i koleżanek. Uczyli się dostrzegać i rozumieć uczucia drugiego człowieka.

W 3 klasie gimnazjum przeprowadzono zajęcia na temat: „ Bądź miłosiernym Samarytaninem“. Celem zajęć było przypomnienie przypowieści o „ Miłosiernym Samarytaninie“, dostrzeżenie skutków ludzkich postaw wobec potrzebujących pomocy, motywowanie do podejmowania uczynków miłosierdzia. Uczniowie obejrzeli fragment filmu przedstawiający trudną sytuację życiową różnych ludzi na świecie. Podjęto dyskusję na temat pomocy i sposobów niesienia pomocy innym. Przeprowadzono krótką analizę tekstu biblijnego.

W 2 klasie LO przeprowadzono zajęcia na temat: „ Warto pomagać! Akcje charytatywne, wolontariat. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z ideą akcji charytatywnych, z ideami i działalnością organizacji pożytku publicznego, zachęcanie uczniów do niesienia pomocy, rozwijanie takich postaw społecznych jak: empatia, poświęcenie, altruizm. W czasie zajęć odbyła się dyskusja na temat sposobów pomagania ludziom potrzebującym. Młodzież w zespołach przedstawiła własne pomysły na to, jak można pomagać innym i dlaczego pomagamy. Dowiedzieli się, jakie są organizacje, stowarzyszenia, które mają na celu pomaganie ludziom lub zwierzętom.

 

Scenariusz zajęć w klasie 5b ( Załącznik nr 1.)

Scenariusz zajęć w klasie 7a ( Załącznik nr 2.)

Scenariusz zajęć w klasie 3a gimnazjum (Załącznik nr 3.)
Scenariusz zajęć w klasie 2 LO  ( Załącznik nr 4.)

Zdjęcia z realizacji zadania nr 8. ( Załącznik nr 5.)

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE 5b

Temat: Czy warto zostać wolontariuszem?  Altruizm i poświęcenie.

 

Czas trwania: 45 minut

Prowadzący : K.Pałamasz

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z terminem wolontariat, wolontariusz
 • uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi wyjaśnić pojęcie wolontariat
 • wie, kim są wolontariusze
 • rozumie potrzebę niesienia pomocy innym
 • podaje przykłady akcji, w których uczniowie mogą brać udział jako wolontariusz.

 

Metody zajęć:

pogadanka, dyskusja, burza mózgów

 

Formy pracy:

 • praca w grupach
 • zbiorowa

 

Środki dydaktyczne:

– krzyżówka

 

Przebieg zajęć :

Faza wprowadzająca

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę.

(wrona, rzeczownik, Zielonego, nos, Twain, akapit, orzeczenie, Olimp, Atena, Sopot)

Hasło : WOLONTARIAT

.

 Faza realizacyjna

 • Po rozwiązaniu krzyżówki nauczyciel podaje temat i cele lekcji.
 • Wyjaśnienie terminu wolontariat, wolontariusz
 • Nauczyciel prosi, aby uczniowie wymienili i zapisali na tablicy różne rodzaje pomocy

(koleżeńska, rodzinna, sąsiedzka, biednym, chorym, starszym, młodszym).

 • Dyskusja w 3 grupach – każda grupa odpowiada na 1 z trzech pytań:
 1. a) Jak można pomagać innym?
 2. b) Dlaczego pomagamy innym?
 3. c) Jakie są zalety i jakie wady pomagania innym?
 • Uczniowie prezentują na środku klasy swoje wnioski i reszta klasy uzupełnia listę.
 • Rozmowa na temat wolontariatu, postaw altruistycznych. Choć wolontariat to praca za darmo, można z niej czerpać dla siebie wiele różnych korzyści:

– wdzięczność od ludzi, którym się pomogło;

– świadomość, że robi się coś naprawdę wartościowego i swoim działaniem choć trochę zmienia świat na lepszy;

– możliwość nauczenia się wielu rzeczy w praktyce;

– zdobycie doświadczenia, ważnego przy staraniu się o pracę (pracodawcy cenią ludzi, którzy są aktywni od szkolnych lat);

– nauka tolerancji i wyrozumiałości;

– wchodząc w świat nowych relacji między ludźmi nabiera się wprawy w pracy w zespole;

– możliwość nawiązania wielu ciekawych i wartościowych znajomości, które z czasem mogą przerodzić się w prawdziwą przyjaźń;

 

Faza podsumowująca :

 

 • Uczniowie kończą zdanie : „ Od dzisiaj wiem, że…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2.

 

SCENARIUSZ Z LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Temat: Empatia- jak zrozumieć innych?

Klasa 7a SP       Data: 28.05.2019 r.

Cele kształcenia:

– znaczenie pojęć: empatia, stereotyp, nietolerancja

– nauka dostrzegania pozytywnych cech u innych

– wzbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

– zwalczanie przesądów

Pomoce i metody:

– praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, wykład

– samoprzylepne karteczki, tablica, lista niedokończonych zdań, kartki

 

Przebieg lekcji

 

Dyskusja z klasą: Co najbardziej rani w zachowaniu kolegów/koleżanek?
Propozycje przedstawiane po podniesieniu ręki, wszystkie pomysły zapisywane są przez 2 chętne osoby z klasy.

 1. Pytanie wychowawcy do uczniów: Czy znacie słowo empatia? Z czym wam się kojarzy?
  Nauczyciel pomaga uczniom w przybliżeniu znaczenia słowa „empatia”, po czym dzieci dzielą się na grupy. Każda z nich otrzymuje karteczki samoprzylepne, na których zapisują swoje skojarzenia i przyklejają karteczki na tablicy, aby każdy widział. Następnie wspólnie utworzona zostaje, na podstawie skojarzeń, definicja.
 2. Stereotypy- znaczenie i przykłady.
  Dyskusja na temat znaczenia słowa „stereotyp”, podawanie przez uczniów znanych im stereotypów i omawianie ich.
 3. Zadania do dokończenia
 4. a) Najbardziej jestem szczęśliwy, gdy…
 5. b) Nie lubię u innych…
  c) Cieszę się, kiedy…
  d) Jestem zły, kiedy…
  e) Moim zdaniem, najważniejszą cechą przyjaciela jest…
  f) Jestem niezadowolona, gdy…
  g) Boję się…
  h) Jest mi miło, kiedy…
  i) Jestem szczęśliwy, kiedy rodzice…
  j) Lubię, gdy znajomi…
  k) Nie lubię, kiedy…
  l) Największą przyjemność sprawia mi…
  m) Gdy widzę, że ktoś płacze…
  n) Jestem szczęśliwy, gdy znajomi…
  o) Jestem smutny, gdy…
  p) Gdy jest mi smutno…
  r) Miło jest mi słyszeć od kolegów…
  s) Kiedy widzę, że komuś dzieje się krzywda…
 6. Podsumowanie lekcji, wspólne wnioski. Prowadząca: A.Jarmołowicz-Burbo

ZAŁĄCZNIK NR 3

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE 3A gimnazjum

Temat : BĄDŹ MIŁOSIERNYM SAMARYTANINEM

Klasa – 3 gimnazjum

Data: 30 .05. 2019 r.

Prowadzący – Ewa Rożenko

 

Treści:

 • Przypomnienie przypowieści o „ Miłosiernym Samarytaninie’
 • Dostrzeżenie skutków ludzkich postaw wobec potrzebujących pomocy.

 

Cele:

– opowiada przypowieść o „ Miłosiernym Samarytaninie”,

– ocenia postawy ludzkie wobec potrzebujących pomocy,

– analizuje skutki ludzkich postaw wobec potrzebujących pomocy,

-podejmuje uczynki miłosierdzia.

 

Metody i formy pracy:

– projekcja fragmentu filmu,

– krótka analiza tekstu biblijnego,

– tworzenie plakatu przedstawiającego różne formy pomocy w domu, szkole i inne.

 

Środki dydaktyczne:

– Pismo Święte,

– płyta DVD,

– brystol,

– flamastry,

– kredki.

Przebieg zajęć:

I Wprowadzenie

Nauczyciel,  wykorzystując dostępne nagrania DVD, przedstawia trudną sytuację życiową różnych ludzi na świecie. Po obejrzeniu filmu nauczyciel poprowadził z młodzieżą krótką dyskusję na temat pomocy osobom potrzebującym – jak uczniowie mogą pomóc bliźniemu?

 

II Rozwinięcie

Nauczyciel , wykorzystując fragment Pisma Świętego , ŁK. 10, 30- 37, wskazuje na  wezwanie do świadczenia czynów miłosierdzia bliźniemu.

W analizie nauczyciel stawia pytania:

 1. Co jest sensem tej przypowieści?
 2. Jakie jest najważniejsze przykazanie Boskie?
 3. Co to jest miłosierdzie?
 4. Co jest warunkiem szczęścia wiecznego?
 5. Jakie czyny miłosierdzia znacie?

Następnie uczniowie wykonują plakat, który przypomina o potrzebie świadczenia miłosierdzia.

 

III Zakończenie

W podsumowaniu nauczyciel wyjaśnia , że sensem przypowieści o „ Miłosiernym Samarytaninie” jest odkrycie, że dobroć i miłość ludzka nie mierzy się według sprawowania służby religijnej, ale według czynów drugiego człowieka, a zwłaszcza do tego, który potrzebuje pomocy. Przesłanie przypowieści jest oczywiste – bliźnim jest każdy człowiek bez względu na rasę, narodowość czy pokrewieństwo- każdy zasługuje na miłość i szacunek.

Praca domowa

Zauważ osobę potrzebującą i zrób coś dla niej w najbliższym czasie.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4.

 

SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ 2 SLO

Temat zajęć: Warto pomagać! Akcje charytatywne, wolontariat.

Prowadząca:Małgorzata Waszczak

Cele ogólne:

– zapoznanie uczniów z ideą akcji charytatywnych,

– zapoznanie uczniów z ideami i działalnością organizacji pożytku publicznego,

– podkreślenie znaczenia wolontariatu,

– zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym.

Cele operacyjne: 

Po zajęciach uczniowie powinni:

– wiedzieć kim są wolontariusze;

– wiedzieć w jaki sposób można wspierać akcje charytatywne;

– umieć wytłumaczyć, czym są organizacje pożytku publicznego;

– rozumieć potrzebę niesienia pomocy innym.

Metody zajęć: pogadanka, wykład, burza mózgów

Pomoce: arkusze papieru, pisaki, czyste kartki

Przebieg zajęć: Nauczyciel przypomina zasady obowiązujące podczas zajęć (szanujemy się wzajemnie, słuchamy drugiej osoby, nie krytykujemy i nie wyśmiewamy, chęć zabrania głosu sygnalizujemy podniesieniem ręki, czekamy na swoją kolej) 1) Zapoznanie uczniów z tematem zajęć. 2) Rozmowa o sposobach niesienia pomocy innym poprzedzona burzą mózgów (klasa podzielona

na trzy grupy, każda grupa otrzymuje karton i flamastry) i prezentacją pomysłów:

 1. a) Jak można pomagać innym? b) Dlaczego pomagamy innym?
 2. c) Jakie znasz organizacje, stowarzyszenia, przedsięwzięcia, itp., które mają na celu pomaganie ludziom lub zwierzętom?

3) Rozmowa na temat wolontariatu.

– wyjaśnienie terminu wolontariusz; – rozmowa o znaczeniu wolontariatu;

– przedstawienie przez nauczyciela informacji, w jaki sposób można zostać wolontariuszem oraz jakie korzyści niesie wolontariat;

Najpopularniejszą formą pomocy jest wolontariat. Jest to praca, za którą nie dostaje się finansowego wynagrodzenia. Jest wiele instytucji, które oczekują na wolontariuszy. Wybór miejsca zależy od zainteresowań, potrzeb i pasji wolontariusza. Można pomagać dzieciom (np. z domów dziecka) w odrabianiu lekcji, opiekować się zwierzętami ze schroniska, odwiedzać/czytać książki ludziom w domu spokojnej starości. Najlepiej skontaktować się z Centrum Wolontariatu w swoim mieście i zastanowić się jaka praca najbardziej będzie nam odpowiadać. Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie mieści się na Starym Mieście, przy ul. Jezuickiej 4/5; strona internetowa www.wolontariat.org.pl Choć wolontariat to praca za darmo, można z niej czerpać dla siebie wiele różnych korzyści: ~ wdzięczność od ludzi, którym się pomogło; ~ świadomość, że robi się coś naprawdę wartościowego i swoim działaniem choć trochę zmienia świat na lepszy; ~ możliwość nauczenia się wielu rzeczy w praktyce; ~ zdobycie doświadczenia, ważnego przy staraniu się o pracę (pracodawcy cenią ludzi, którzy są aktywni od szkolnych lat); ~ rozwój interpersonalny, nauka tolerancji i wyrozumiałości dla ludzkiej słabości; ~ wchodząc w świat nowych relacji między ludźmi nabiera się wprawy w pracy w zespole; ~ możliwość nawiązania wielu ciekawych i wartościowych znajomości, które z czasem mogą przerodzić się w prawdziwą przyjaźń;

4) Zabawa w planowanie wolontariatu: uczniowie na kartkach piszą a następnie odczytują, gdzie

hipotetycznie sprawują wolontariat oraz w jaki sposób pomagają innym.

5) Rozmowa na temat akcji charytatywnych.

– wyjaśnienie czym są akcje charytatywne

– rozmowa o sposobach przyłączenia się do akcji: m.in. datki finansowe (np. WOŚP), smsy (np.

Fundacja TVN Nie jesteś sam), artykuły żywnościowe (np. Banki Żywności), odzież i zabawki (np. Pomóż

Dzieciom Przetrwać Zimę), pomoc bez wydawania pieniędzy (klikanie na stronach organizacji

charytatywnych, np. www.polskieserce.pl, www.pajacyk.pl, www.siepomaga.pl, www.okruszek.org.pl, www.sadzimynadzieje.pl, www.marzenia.bphtfi.pl (za każde kliknięcie płacą sponsorzy); granie w charytatywne gry językowe, np. FreeRice i FreeFlour; używanie charytatywnej wyszukiwarki zamiast Google, np. charytatywna.com; przekazanie niepotrzebnych rzeczy organizacjom non-profit zgromadzonym pod adresem www.daryrzeczowe.pl; spełnienie czyichś marzeń dzięki Polskiemu Portalowi Marzen www.zlotarybka.pl; zagłosowanie na forum dyskusyjnym, które schronisko ma wygrać darmową karmę sponsorowaną przez internetowy sklep zoologiczny – www.krakvet.pl; podarowanie kucyka swoich włosów osobom, które je utraciły z powodu choroby – strony anglojęzyczne; oddanie krwi lub zgłoszenie się na dawcę szpiku kostnego – www.podarujzycie.org)

– ostrzeżenie przed oszustami udającymi członków różnych organizacji (nie należy przelewać

pieniędzy na konta anonimowych osób, które przypadkowo poproszą o pomoc; nie należy

odpowiadać na łańcuszki wysyłane przez portale społecznościowe itp.)

6) Rozmowa na temat organizacji pożytku publicznego.

– wyjaśnienie czym jest organizacja pożytku publicznego,

– omówienie możliwości wspomagania organizacji pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to organizacje pozarządowe zakładane przez aktywnych obywateli. Najpopularniejszą formą organizacji pozarządowych są fundacje i stowarzyszenia. Powstają głównie w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych; bezdomność, bezrobocie, pomoc osobom uzależnionym i rodzinom, pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie. Organizacje zajmują się również realizacją ciekawych projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych itp. OPP pojawiły się po 1 stycznia 2004 roku. Od tego czasu stowarzyszenia i fundacje – po spełnieniu ustawowych wymogów – mogą otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Dlaczego stworzono taka specjalną grupę organizacji? Ustawodawca chciał, aby powstały instytucje, które cieszyć się będą zaufaniem publicznym. Zaufanie to zdobywają głównie przez działania na rzecz grupy społecznej, dla której zostały powołane oraz poprzez pełna jawność finansów, którymi dysponują. Oprócz wielu obowiązków, które muszą wypełniać OPP, przysługują im również przywileje. Najważniejszy z nich to możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozwiązanie to zostało przyjęte przez polski parlament po to, aby podatnicy sami mogli decydować o przekazaniu części swoich podatków na rzecz inicjatyw, podejmowanych przez aktywnych obywateli, działających w OPP. Dzięki temu rozwiązaniu, pieniądze pochodzące z 1% trafiają do najbardziej potrzebujących. OPP odgrywają bardzo ważną rolę w życiu publicznym. Połączenie ofiarności publicznej pochodzącej z wpłat z 1% oraz zaangażowania obywateli, działających w organizacjach pozarządowych, daje coraz więcej możliwości pomocy ludziom wspieranym przez OPP. Z roku na rok coraz więcej podatników korzysta z możliwości odpisu, choć nadal jest to niewielki odsetek ogółu rozliczających się.

Skąd organizacje czerpią pieniądze na swoje działania? Stowarzyszenia i fundacje korzystają z różnorodnych źródeł finansowania swej działalności:

– dotacje ze środków publicznych (samorządy, administracja publiczna) i prywatnych – darowizny (pieniężne i dary rzeczowe) – sponsoring – odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (dla organizacji pożytku publicznego) – zbiórki publiczne (pieniędzy lub rzeczy) na konkretny cel, kampanie – składki członkowskie – dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe – nawiązki sądowe (sąd skazując za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwa drogowe popełnione pod 

wpływem alkoholu lub przeciwko środowisku, może orzec nawiązkę, czyli kwotę pieniędzy do przekazania organizacji, której głównym celem jest ochrona zdrowia, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych czy ochrona środowiska) – dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego – dochody z działalności gospodarczej – spadki, zapisy – inne źródła: kredyty, pożyczki, itp. 7) 7. 7.Podsumowanie zajęć.

 

 

Zdjęcia z przeprowadzonych lekcji-(ZAŁĄCZNIK NR 5.)