Sprawozdanie z realizacji 5 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z 5 zadania konkursowego.

Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu- wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat. Ocena na podstawie informacji, sprawozdania, zdjęć, filmu przesłanych do jury konkursu przez stronę internetową.

 

Dzień Wolontariusza w szkole został zorganizowany 10.06.2019 r. w hali sportowej ZSO w Wydminach o godz. 9:00 przez opiekunkę Szkolnego Klubu Wolontariatu p. Ewę Rożenko  Uczestniczyli  w nim nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście: Pan Andrzej Cieśluk- Zastępca Wójta Gminy Wydminy, Pani Alina Romanowicz – Sekretarz Urzędu Gminy w Wydminach, Pani Krystyna Truchan- Skarbnik Urzędu Gminy, Pani Maria Dolecka- Dyrektor Domu Opieki Społecznej oraz Prezes Parafialnego Zespołu Caritas w Wydminach i Wojciech Woźniak- Prezes Fundacji Polskich Wartości (pomysłodawca, twórca i wolontariusz ogólnopolskiej akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach). W trakcie uroczystości nastąpiło podsumowanie wszystkich działań Szkolnego Klubu Wolontariatu w Wydminach realizowanych w ramach konkursu: SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU XVII EDYCJA oraz wyróżnienie i nagrodzenie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat.

 

Scenariusz apelu z okazji dnia wolontariusza:

 1. Przywitanie gości oraz zebranej społeczności szkolnej przez prowadzące uczennice.
 2. Zabranie głosu przez Zastępcę Wójta Gminy Wydminy Pana Andrzeja Cieśluka.
 3. Zabranie głosu przez Dyrektor Domu Opieki Społecznej oraz Prezesa Parafialnego Koła Caritas w Wydminach Panią Marię Dolecką.
 4. Przedstawienie prezentacji multimedialnej ,,Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach w ZSO w Wydminach”. ( Załącznik nr 1.)
 5. Zabranie głosu specjalnego gościa Prezesa Fundacji Polskich Wartości- pomysłodawcę, twócę i niestrudzonego wolontariusza akacji ,,Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” pana Wojciecha Woźniaka, który specjalnie przybył ze Szczecina.
 6. Podsumowanie konkursu ,,Pomocna Dłoń”. Wręczenie nagród, dyplomów.
 7. Podsumowanie konkursu ,,Pomaganie jest fajne”. Wręczenie nagród, dyplomów.
 8. Podsumowanie akcji ,,Zbieramy nakrętki dla Ewy”. Wręczenie nagród poszczególnym klasom oraz wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w tę akcję.
 9. Podsumowanie akcji o zasięgu ogólnopolskim . Wręczenie dyplomów uznania poszczególnym klasom.
 10. Wyróżnienie 23 uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat na forum szkoły. Nagrodzenie wolontariuszy dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi: koszulki, słodycze.
 11. Podsumowanie akcji przez dyrektor ZSO w Wydminach D.Fiedorczyk.
 12. Zakończenie apelu.

 

Zorganizowany w szkole Dzień Wolontariusza stał się kolejną okazją do propagowania idei wolontariatu w szkole. Pozwolił na docenienie uczniów pracujących w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Należy nadmienić, iż w tym dniu zostało  przygotowanych i wręczonych 135 dyplomów. Wielkie słowa podziękowania kierowane są w stronę sponsorów i przyjaciół Szkolnego Klubu Wolontariatu, którzy finansowo wsparli to przedsięwzięcie.

 

Zdjęcia z Dnia Wolontariusza ( Załącznik nr 2.).