Dni wolne

TERMINARZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

L.p. data Dzień tygodnia Powód SP LO
1 14.10.2019 poniedziałek Dzień Nauczyciela
2 2.01.2020 czwartek Dzień po Nowym Roku
3.        3.01. 2020 piątek Dzień po Nowym Roku
4 21.04.2020 wtorek Egzamin ósmoklasisty
5 22.04.2020 środa Egzamin ósmoklasisty
6 23.04.2020 czwartek Egzamin ósmoklasisty
7.        24.04.2020 piątek Zakończenie roku kl. 3LO
8.        12.04.2020 piątek Dzień po Bożym Ciele
9.        23.06.2020 wtorek Dzień Samorządów
Razem: 8 7

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia  11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603),