KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice!

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach większość pracowników opowiedziała się za przystąpieniem do akcji protestacyjnej.                        

W dniu 8 kwietnia 2019 r.

Rozpoczęła się i nadal trwa ogólnopolska akcja protestacyjna i  przystąpili do niej również nasi pracownicy, co wpływa na organizację pracy szkoły. Zajęcia organizowane są w miarę możliwości i ilości obecnych w szkole uczniów.  

Dyrektor ZSO w Wydminach 

Janina Dubnicka