Kalendarz wydarzeń

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2018/2019 

Wydarzenia Data
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3  września 2018 r.
Zebrania klasowe  

Spotkania dyrektora szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców

Spotkania, z rodzicami uczniów, 8 SP, 3 GM, 3 LO – procedura, dostosowanie egzaminów

10 września 2018 r. (poniedziałek)
Sprzątanie świata/Otrzęsiny klas 1LO / obchody agresji radzieckiej na Polskę wrzesień 2018
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu Gim. kl. 3 z języka obcego nowożytnego 30 wrzesień 2018
Termin złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 30 wrzesień 2018
Dzień KEN zorganizowany przez samorząd 12 października 2018 r pon.
Termin złożenia dyrektorowi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej – dostosowanie  egzaminu Do 15 października 2018 r.
Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 1 listopada 2018 (czwartek)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – piątek po Wszystkich Świętych 2 listopada 2018 (piątek)
Zebranie klasowe i indywidualne z nauczycielami – analiza i omówienie bieżących ocen i zachowania 24 października 2018 r. (środa)
Święto Odzyskania Niepodległości – Marsz Niepodległości 9 listopada 2018 r. (piątek}
Konkursy/olimpiady KO listopad 2018r.
Szkoła Otwartych Drzwi /kiermasz – powiadomienie rodziców / opiekunów o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych(nauka i zachowanie) 13  grudnia 2018r.(czwartek)
Rekolekcje adwentowe grudzień 2018 r.
Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach ndst za I sem. Do 14  grudnia 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018 r.
Termin wystawienia ocen śródrocznych do 11  stycznia 2019 r. (piątek)
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 15 stycznia 2019r. (wtorek)
Zebrania klasowe 17  stycznia2019r.(czwartek)
Gala Najlepszych- apel podsumowanie I semestru , 18 stycznia 2019 r. (piątek)
Ferie zimowe 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.
Termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia  do matury  luty 2019
Zebranie klasowe i indywidualne z nauczycielami – analiza i omówienie bieżących ocen i zachowania Poinformowanie uczniów kl 3LO i rodziców o przewidywanych ocenach ndst 18  marca 2019r. (poniedziałek)
Rekolekcje wielkopostne Marzec 2019 r.
Egzamin gimnazjalny

a) część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. (środa)
§ z zakresu historii i wiedzy o społecz. ,
§ z zakresu języka polskiego
b) część matematyczno-przyrodnicza 11 kwietnia 2019r. (czwartek)
§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
§ z zakresu matematyki
c) język obcy nowożytny 12  kwietnia 2019 r. (piątek)
§ na poziomie podstawowym
§ na poziomie rozszerzonym
Egzamin Ósmoklasisty

a) język polski

 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
§ z zakresu języka polskiego
b) matematyka 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
§ z zakresu matematyka
c) język obcy nowożytny 17  kwietnia 2019 r. (środa)
§ z zakresu języka obcego
Termin wystawienia ocen semestralnych i końcowych w 3LO 12  kwietnia 2019 r.(piątek)
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 3 LO 17  kwietnia 2019 r.(środa)
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r.
Uroczyste zakończenie zajęć w kl. III LO 26 kwietnia 2019 r. (piątek)
Marsz Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2019 r. (wtorek)
1 Maja 01 maja 2019 r. (środa)
Dzień przed 3 Maja – wolny od zajęć dydaktycznych 2  maja 2019 r. (czwartek)
 3 Maja – dzień wolny 03 maja 2019 r, (piątek)
Egzamin maturalny (wg odrębnego załącznika) Od 06 maja do 25 maja 2019 r.
Szkoła Otwartych Drzwi- powiadomienie rodziców / opiekunów o przewidywanych ocenach śródrocznych 16 maja 2019r. (czwartek)
Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych Do 17 maja 2019 r. (piątek)
Termin wystawienia ocen końcoworocznych  Do 13 czerwca 2019 r.(czwartek)
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 17 czerwca 2019 (poniedziałek)
Dzień Samorządów Szkolnych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 18 czerwca 2019  r. (wtorek)
Zajęcia z wychowawcami 19 czerwca 2019 r.(środa)
Boże Ciało – dzień wolny 20 czerwiec 2019 r.(czwartek)
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r. (piątek)