Kalendarz wydarzeń

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2019/2020

L.p. Wydarzenia Data
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r. (poniedziałek)
2.          Otwarcie wystawy poświęconej Ppor Władysławowi Hryhorowiczowi 3 września 2019 r. (wtorek)
3.       

 

  •  Zebrania klasowe  
  • Spotkania dyrektora szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców
  • Spotkania, z rodzicami uczniów, 8 SP, – zapoznanie z procedurami , dostosowaniami egzaminacyjnymi
9 września 2019 r. (poniedziałek)
4.           Rada pedagogiczna plan nadzoru 12.09.2019 r. (czwartek)
5.          15 września – III Ogólnopolska Młodzieżowa Sztafeta 15.09.2019 r.(niedziela)
6 Rada rodziców  – plan nadzoru 16.09.2019 r (poniedziałek)
7.          17 września  –  obchody rocznicy agresji radzieckiej na Polskę 17 września 2019 (wtorek)
8 Sprzątanie świata/Otrzęsiny klas 1LO 20  września  2019 r.  
9 Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 30 wrzesień 2019 r.
10 Termin złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 30 wrzesień 2019 r.
11 Dzień KEN zorganizowany przez samorząd 11  października 2019 r . (piątek)
12 Termin złożenia dyrektorowi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej – dostosowanie  egzaminu Do 15 października 2019 r.
13 Zebranie klasowe i indywidualne z nauczycielami – analiza i omówienie bieżących ocen i zachowania 24 października 2019 r. (czwartek)
14 Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 1 listopada 2019 r. (piątek)
15 Święto Odzyskania Niepodległości – Marsz Niepodległości 8 listopada 2019 r. (piątek}
16 Konkursy/olimpiady KO listopad 2019 r.
17 Szkoła Otwartych Drzwi /kiermasz – powiadomienie rodziców / opiekunów o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych(nauka i zachowanie) 12  grudnia 2019r.(czwartek)
18 Rekolekcje adwentowe grudzień 2019 r.
19 Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I sem. Do 14  grudnia 2019 r.
20 Zimowa przerwa świąteczna / dni wolne 2,3 stycznia, 6 stycznia Trzech Króli 21 grudnia  – 06 stycznia 2020 r.
21 Termin wystawienia ocen śródrocznych do 12  stycznia 2020 r.
22 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 14 stycznia 2020 r. (wtorek)
23 Zebrania klasowe 17  stycznia 2020 r.(czwartek)
24 Gala Najlepszych- apel podsumowanie I semestru , 18 stycznia 2020 r. (piątek)
25 Ferie zimowe 20 stycznia – 2 lutego 2020 r.
26 Termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia  do matury  luty 2020 r.
27.       Rada pedagogiczna – sprawozdanie za I semestr 10 lutego 2020 r.
28 Zebranie klasowe i indywidualne z nauczycielami – analiza i omówienie bieżących ocen i zachowania Poinformowanie uczniów kl 3LO i rodziców o przewidywanych ocenach ndst 18  marca 2020 r. (środa)
29 Rekolekcje wielkopostne Marzec 2020 r.
30.       Powiadomienie o przewidywanych ocenach w kl. III LO 21 marca 2020 r.
31 Egzamin Ósmoklasisty

a) język polski

 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
§ z zakresu języka polskiego
b) matematyka 22 kwietnia 2020 r. (środa)
§ z zakresu matematyka
c)język obcy nowożytny 23  kwietnia 2020 r. (czwartek)
§ z zakresu języka obcego
32 Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020 r.
33 Termin wystawienia ocen semestralnych i końcowych w 3LO 16  kwietnia 2020 r.(czwartek)
34.       Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 3 LO 21 kwietnia 2020 r.(wtorek)
35 Uroczyste zakończenie zajęć w kl. III LO 24 kwietnia 2020 r. (piątek)
36 Marsz Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2020 r. (czwartek)
37 1 Maja 01 maja 2020 r. (piątek)
38 Dzień przed 3 Maja 2  maja 2020 r. (sobota)
39  3 Maja – dzień wolny 03 maja 2020 r, (niedziela)
40 Egzamin maturalny (wg odrębnego załącznika) Od 04 maja do 22  maja 2020 r.
41 Szkoła Otwartych Drzwi- powiadomienie rodziców / opiekunów o przewidywanych ocenach śródrocznych 21 maja 2020 r. (czwartek)
42 Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych (wszystkich) Do 21 maja 2020 r. (piątek)
43       Boże Ciało – dzień wolny 11 czerwiec 2020 r.(czwartek)
    44  Dzień wolny 12 czerwca 2020 r. (piątek)
45 Termin wystawienia ocen końcoworocznych  Do 19  czerwca 2020 r.(piątek)
46 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
47 Dzień Samorządów Szkolnych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 23 czerwca 2020  r. (wtorek)
48 Zajęcia z wychowawcami 25 czerwca 2020 r.(czwartek)
49 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.(piątek)
50 Ferie letnie 26 czerwca – 31sierpnia 2020 r.