Gabinet pielęgniarski

GABINET PIELĘGNIARKI

p. Barabara Buczko
czynny w godzinach pracy szkoły