EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się Egzamin Gimnazjalny zgodnie z harmonogramem. 

10 kwietnia 2019 r. uczniowie proszeni są o punktualne przybycie do szkoły o godz. 8.00: 

3A sala 005

3B sala 105

 Proszę zabrać ze sobą legitymację szkolną i długopis. Obowiązuje strój galowy. 

Janina Dubnicka