Dokumenty

STATUTY:

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach  (pobierz PDF)

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Wydminach  (pobierz PDF)

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  (pobierz PDF)

 

REGULAMINY: 

Regulamin naboru do klasy 1 Szkoły Podstawowej (pobierz PDF)