Dni wolne

TERMINARZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Data Dzień tygodnia Powód SP GM LO
02.11.2018 piątek Dzień po Święcie Zmarłych X X X
12.04.2019 piątek Egzamin gimnazjalny 
część języki obce
X X  
17.04.2019 środa Egzamin ósmoklasisty część języki obce X X  
26.04.2019 piątek Zakończenie roku kl. 3LO     X
02.05.2019 czwartek Dzień przed 3 Maja – po dniu ustawowo wolnym X X X
18.06.2019 czwartek Po radzie pedagogicznej
Dzień Samorządów
X X X
 Razem     5 5 4

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 
11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603),