Sprawozdanie z realizacji 10 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat ,,Czy warto pomagać?” Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać? Ocena na podstawie arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.      ANKIETA… Continue Reading

Sprawozdanie z realizacji 9 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z zadania 9 konkursu Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. ,,Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.     Sprawozdanie… Continue Reading

Efekty, wnioski, uwagi po realizacji poszczególnych zadań konkursowych.

Zadanie 1 Przeprowadzenie ogólnoszkolnej i klasowej pogadanki nt. ,,Co to jest wolontariat?” Wykonanie: Liczba uczniów w szkole:468 Liczba klas: 20 Liczba przeprowadzonych zajęć: 8 Liczba uczestników zajęć: 375 uczniów Wnioski, ocena zadania, uwagi: Zadanie nr 1. zostało zrealizowane przez koordynatora… Continue Reading

Sprawozdanie z realizacji 8 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania . Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową .           Tematyka ubóstwa, altruizmu,… Continue Reading

Sprawozdanie z realizacji 7 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z realizacji zadania 7           Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: ,,Pomaganie jest fajne!”. Zasady konkursu z dostosowaniem do grup wiekowych opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych… Continue Reading

Sprawozdanie z realizacji 5 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z 5 zadania konkursowego. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu- wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat. Ocena na podstawie informacji, sprawozdania, zdjęć, filmu przesłanych do jury konkursu przez stronę internetową.   Dzień Wolontariusza w szkole został zorganizowany… Continue Reading

Sprawozdanie  z realizacji 3 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie  z realizacji 3 zadania konkursowego . Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego na temat: ,, Pomocna dłoń”. Zasady konkursu z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez… Continue Reading

Sprawozdanie z realizacji 2 zadania konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”

Sprawozdanie z realizacji 2 zadania konkursu. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły-wykonanie plakatów. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych /plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły odbywała się przez cały… Continue Reading