KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice! W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach większość pracowników opowiedziała się za przystąpieniem do akcji protestacyjnej.                         W dniu 8 kwietnia 2019 r. Rozpoczęła się i nadal trwa ogólnopolska akcja protestacyjna i  przystąpili do niej również nasi pracownicy, co… Continue Reading